Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Zasiłki Szkolne

Pomoc Materialna

INFORMACJA O ZASIŁKACH SZKOLNYCH
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym (w szczególności: pożarem lub wypadkiem, kradzieżą, śmiercią rodzica lub prawnego opiekuna, długotrwałą chorobą ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna). Zdarzenie losowe należy udokumentować. Wniosek bydgoski można pobrać w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego oraz ze strony internetowej szkoły. Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku - w Wydziale Świadczeń Rodzinnych UM Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, II piętro, pok. 202.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 52 58-58-984 lub 52 58-58-424.Powrót do treści | Wróć do menu głównego