Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Ważne Informacje

Dla Kandydatów

Uwaga! Wkrótce aktualne informacje dotyczącer naboru na rok szkolny 2019/2010

NABÓR DO SZKOŁY 2018/2019
w Bydgoszczy rekrutacja do szkół ponadgimnazjalych prowadzona jest w formie elektronicznej


adres strony elektronicznego naboru:
https://bydgoszcz.edu.com.pl/Kandydat

Uczniowie zamieszkali poza Bydgoszczą logują się jako użytkownicy spoza systemu, zakładając tam konto (login, hasło). W razie problemu zapraszamy do naszej szkoły, gdzie na pewno pomożemy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły:
tel. 52 371 58 40
lub na stronie internetowej szkoły www.zsd.bydgoszcz.pl zakładka Dla Gimnazjalistów


Jak wygląda druk umowy o pracę?
Kierownik szkolenia praktycznego, p. M.J.Nowacka udostepnila dla zainteresowanych uczniów wzór umowy o pracę dotyczącej zatrudniania pracownika młodocianego. Prosimy o zapoznania się i sprawdzenie, czy posiadany przez Was druk zawiera potrzebne informacje. Wzór umowy do pobrania: strona 1, strona 2.

STYPENDIA SZKOLNE

Informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych, istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne na pokrycie kosztów związanych z nauką. Przysługuje ono uczniom, w rodzinach których dochód netto na osobę nie przekracza 351,-.
Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami należy złożyć do 15-ego września w urzędach miast i gmin odpowiednich do miejsca zamieszkania.
Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny (II p., pok. 203), u którego można także otrzymać druki wniosku dla uczniów zamieszkałych w Bydgoszczy.Od roku szkolnego 2010/2011 uczniowie wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Drzewnych muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ważny komunikat dla kandydatów do ZSD
dotyczacy usprawnienia przebiegu badań pracowniczych.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy /ul. Karłowicza 26/ w związku z nowym naborem chce usprawnić przebieg badań kandydatów do szkół średnich o profilu zawodowym. W związku z tym prosi o poinformowanie zainteresowanych rodziców o:
- uruchmieniu przez Ośrodek rejestracji telefonicznej /w celu uzgodnienia terminu badania/ tel. 052 3419466, 3419404, 3419470,
Przypomina też o: jak najwcześniejszym zgłaszaniu się na badania, przyjścia dziecka w towarzystwie rodzica, posiadania ważnej legitymacji szkolnej, zgłaszania się ze skierowaniami do wszystkich szkół (max 3), w których dziecko ma zamiar ubiegac sie o przyjęcie, posiadania dokumentacji medycznej dziecka (w tym: książeczki zdrowia dziecka, kart informacyjnych z leczenia szpitalnego u leczonych, kserokopii kartoteki z leczenia specjalistycznego, w przypadku padaczki aktualnej opinii leczącego neurologa łacznie z aktualnym badaniem EEG).

Kandydaci do Technikum Drzewnego i ZSZ Drzewnej otrzymają skierowania do lekarza medycyny pracy w sekretariacie ZSD, przyszli uczniowie ZSZ nr 4 skierowania otrzymują od pracodawców, którzy zapewnią im praktyczną naukę zawodu, wyjątkiem są uczniowie, którzy chcą kształcić się w zawodzie fotograf - oni skierowanie na badania otrzymują w sekretariacie szkoły (praktykę w tym wypadku zapewnia szkoła).
Skąd dowiedziałeś się o Zespole Szkół Drzewnych?:

Powrót do treści | Wróć do menu głównego