Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Stypendia Szkolne

Pomoc Materialna

INFORMACJA O STYPENDIACH SZKOLNYCH

O pomoc socjalną w formie stypendiów szkolnych ubiegać się mogą wszyscy uczniowie,
w rodzinach których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, które wynosi obecnie 514 zł netto.
Wnioski należy składać do dnia 15 września w odpowiednim do miejsca zamieszkania urzędzie miasta/gminy, skąd też można pobrać właściwy druk wniosku.


Druki wniosków bydgoskich dostępne są również w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego oraz na stronie internetowej szkoły, na której dostępny jest również katalog wydatków podlegających refundacji.

Wnioski bydgoskie składać należy w:
Wydział Świadczeń Rodzinnych UM Bydgoszczy
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, II piętro, pok. 202.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 52 58-58-984 lub 52 58-58-424.Powrót do treści | Wróć do menu głównego