Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Podręczniki - Karta Rodzinna 3+ 2017

Pomoc Materialna

WYPOŻYCZANIE PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCHBYDGOSKĄ KARTĘ RODZINNĄ 3+

W celu skorzystania z ww. formy pomocy w roku szkolnym 2017/2018, należy złożyć w sekretariacie szkoły pisemną prośbę zawierającą następujące informacje:

dane osobowe ucznia (imię, nazwisko, klasa), potrzebnych podręczników,ę Bydgoskiej Karty Rodzinnej 3+.

żna skorzystać z formularza dostępnego w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego oraz tutaj.

Wypełniony wniosek należy złożyć
do dnia 8 września 2017 do pedagoga szkolnego lub sekretariatu.ramach programu nie jest możliwe wypożyczenie ćwiczeń. prośby należy załączyć kserokopię karty (oryginał do wglądu). nie obejmuje uczniów uprawnionych do skorzystania z programu rządowego "Wyprawka szkolna".

Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego