Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Historia ZSZ nr 4

ZSZ nr 4

Historia ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 4 w Bydgoszczy jest niezwykle burzliwa. Trzy razy zmieniała siedzibę, trzy razy nazwę. W naszej szkole zdobyło kwalifikacje na poziomie czeladnika lub robotnika wykwalifikowanego kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi w kilkudziesięciu zawodach.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 rozpoczęła działalność 1 września 1965 r. pod nazwą Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących nr 3 przy ul. Kościuszki 37a. W cztery lata później szkoła została przeniesiona na ulicę Obrońców Bydgoszczy 1.

1 września 1970 r. zmieniła nazwę na Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca nr 3. W trzy lata później w 1973 r. za osiągnięcia i dorobek otrzymała imię wybitnego poety Władysława Broniewskiego. W tym samym roku szkole wręczono sztandar, który odtąd towarzyszy wszystkim szkolnym uroczystościom.

W roku szkolnym 1977/1978 placówka zmieniła swoją nazwę na Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4, która jest aktualna do dzisiaj. W 1979 r. podjęto starania o przeniesienie szkoły do innego budynku. Po prawie czterech latach zapadła decyzja o przeniesieniu szkoły do nowej siedziby. Rok szkolny 1984/1985 rozpoczął się już w nowej siedzibie, tj. w budynku przy ul. Świętojańskiej 20. Ważnym wydarzeniem było nadanie placówce 14 października 1994r. honorowego patronatu nad tablicą upamiętniającą śmierć dwojga nauczycieli M. Domerackiego i K. Radwańskiej, bestialsko zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej.

30 czerwca 1995 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął decyzję w sprawie wpisania budynku naszej szkoły do rejestru zabytków. W grudniu 1995 roku szkoła obchodziła uroczyście XXX lecie swojego istnienia. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych szkoła przeżywała oblężenie. Nie wszyscy chętni ubiegający się o miejsce w szkole mogli podejmować tu naukę. Szkoła pracowała nadwie zmiany w godzinach od 7:30 do 19:35. Co roku uczyło się w niej ponad 1200 uczniów w 42 oddziałach. Zapoczątkowana od 1 września 1999 roku reforma oświaty wprowadziła nowy typ szkół - trzyletnie gimnazja. W związku z tym w roku szkolnym 2001/2002 nie dokonywano naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, w tym do ZSZ nr 4. Zdaniem władz oświatowych, wkraczający do szkół niż demograficzny i deficyt budżetowy miasta sprawił, że istniejąca sieć szkół w Bydgoszczy stała się zbyt duża w stosunku do potrzeb. W tej sytuacji starania całego środowiska szkoły o utworzenie szkoły średniej na bazie zasadniczej lub ponadpodstawowej nie znalazły akceptacji decydentów. Ponadto powołanie dwu i trzyletnich szkół zasadniczych nowego typu obok liceów profilowanych i trzyletnich ogólnokształcących odebrały ZSZ nr 4 kandydatów do nauki. W roku szkolnym 2002/2003 szkoła zamknęła nabór na poziomie 8 oddziałów klas pierwszych. W tej sytuacji w dniu 26 marca 2003 roku na posiedzeniu Rady Miasta Bydgoszczy podjęto uchwałę o włączeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w struktury Zespołu Szkół Drzewnych, którą również dotknęły podobne problemy z naborem.

Liczący ponad 115 lat budynek szkoły, w którym przez 20 lat mieściła się ZSZ nr 4 został w dniu 31 lipca 2003 r. przekazany Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Obecnie staje się on siedzibą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdyż wkrótce Akademia Medyczna im. Rydygiera w Bydgoszczy zostanie przyłączona do UMK.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dzięki połączeniu zyskała fundusze potrzebne na stworzenie profesjonalnych pracowni potrzebnych do kształcenia zawodowego na wysokim poziomie. Na zdjęciu poniżej - nowa pracownia kucharzy.

NASZE SUKCESY

W ostatnich latach nasi uczniowie brali udział w ponad czterdziestu konkursach, olimpiadach, turniejach przedmiotowych, tematycznych, zawodowych, sportowych i ekologicznych o zasięgu szkolnym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. Największe sukcesy osiągnęli w turniejach zawodowych o tytuł najlepszego piekarza, kelnera, ciastkarza (w 2001 r. nasz uczeń zakwalifikował się do ogólnopolskiego finału), kucharza (wysokie lokaty w etapach wojewódzkich), fryzjera (najwyższe lokaty, nasi uczniowie są mistrzami w konkursach ogólnopolskich i zagranicznych w kategorii juniorów oraz ucznia i mistrza. Sprzedawcy reprezentujący ZSZ nr 4 zajęli w zawodach ogólnopolskich czwarte miejsce, w 2001 r. mieliśmy najlepszego ucznia w tym zawodzie w Polsce! W turnieju międzynarodowym szkół zaprzyjaźnionych nasi młodzi sprzedawcy zajęli pierwsze i trzecie miejsce w eliminacjach miejskich, w etapie międzynarodowym drużyna Bydgoszczy (składająca się w 2/3 z naszych uczniów) zajęła I miejsce. W roku szkolnym 2009/2010 nasi fryzjerzy i kucharze zdobywali laury w konkursach regionalnych i ogólnopolskich!

Do sukcesów zaliczyć można też prowadzoną przez szkołę współpracę międzynarodową, szczególnie dobre stosunki utrzymujemy ze szkołami zawodowymi w Niemczech, prowadzimy z nimi programy wymiany młodzieży. Ostatni wyjazd naszych uczniów do Peine (koło Hanoweru) nastąpił 10 lutego 2004 r.


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego