Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


EFS "Zawodowe Horyzonty 5"

Zajęcia Dodatkowe i Staże

"Zawodowe horyzonty 5"
Projekt realizowany przez miasto Bydgoszcz przy współudziale środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego


Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 9.2 - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego.

W ramach projektu w roku szkolnym 2014/2015 będą realizowane następujące zajęcia pozalekcyjne;
Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy;
" Przedsiębiorczość,
doradztwo edukacyjno - zawodowe,
zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne
Zajęcia specjalistyczne
" Rzemiosło artystyczne - rzeźbienie w drewnie sposobem na samozatrudnienie,
" Rzemiosło artystyczne - meblarstwo stylowe i renowacja mebli sposobem na samozatrudnienie,
" Galanteria drzewna jako sposób na samozatrudnienie
" Programowanie obrabiarek CNC,
" Zajęcia przygotowujące do zdobycia srebrnej odznaki jeździeckiej.
- Zajęcia dodatkowe z przedmiotów egzaminacyjnych/maturalnych
ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych;
Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu zawodowego;
" Drewno moją pasją - elementy architektury ogrodowej
Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury;
" Język angielski
" Matematyka
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe;
" Język polski
" Matematyka
" Język angielski
" Język angielski "From the horse mouth"
" Język polski: grupa teatralno-kabaretowa "Bez nazwy"
" Komputerowe sporządzanie dokumentacji rysunkowej Io
" Komputerowe sporządzanie dokumentacji rysunkowej IIo
" Wykorzystanie cyfrowej obróbki obrazu w fotografii i reklamie.
Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
Program wspierająco - motywacyjny "Wytrwali w swoich decyzjach
Oraz w okresie wakacji letnich
Staż zawodowy


Zgłoszenia u nauczycieli prowadzących zajęcia.
Termin rekrutacji upływa dnia 19 września 2014 o godz. 12.00.

Do pobrania:
Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie.Zestawienie zajęć 2014/2015

Zajęcia

Prowadzący

Przedsiębiorczość

Paweł Kuzemko

Doradztwo edukacyjno - zawodowe

Zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne

Rzemiosło artystyczne - rzeźbienie w drewnie sposobem na samozatrudnienie

Jarosław Maćkowiak

Rzemiosło artystyczne - meblarstwo stylowe i renowacja mebli sposobem na samozatrudnienie

Jarosław Maćkowiak

Programowanie obrabiarek CNC

CKP

Zajęcia przygotowujące do zdobycia srebrnej odznaki jeździeckiej

Jakub Ciemnoczołowski

Galanteria drzewna jako sposób na samozatrudnienie

Bogumił Świątek

Drewno moją pasją - elementy architektury ogrodowej

Krzysztof Michaliszyn

Język angielski (dla maturzystów)

Agnieszka Skupin-Cywińska

Matematyka (dla maturzystów)

Maciej Maza

Język polski

Justyna Kaczmarek

Matematyka

Katarzyna Puzynowicz

Matematyka

Maciej Maza

Język angielski

Hanna Derkowska - Tabula

Język angielski "From the horse mouth"

Agnieszka Skupin-Cywińska

Język polski: grupa teatralno-kabaretowa "Bez nazwy"

Marta Binek

Komputerowe sporządzanie dokumentacji rysunkowej 1 stopnia, 2 stopnia

Maria Jolanta Nowacka

Wykorzystanie cyfrowej obróbki obrazu w fotografii i reklamie

Krzysztof Piasecki

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Sabina Bartczak-Gackowska


Powrót do treści | Wróć do menu głównego