Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Aktualności

Szkolny Ośrodek Kariery - SPINKA

Uwaga
W roku szkolnym 2018/2019 w ZSD działa Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z tym dokumentem w bibliotece szkolnej oraz w gabinecie doradcy zawodowego.

AKCJA KWALIFIKACJA - PODSUMOWANIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA

Minęło pierwsze półrocze tego roku szkolnego.
Jesteśmy po zajęciach pt. ,,Wiem co robię” które były realizowane w ramach projektu ,,Akcja kwalifikacja” odbyły się zajęcia grupowe w ilości 8 godzin oraz zajęcia indywidualne.

Tematy zajęć
1.Moje wartości zawodowe i osobiste
2. Poznanie własnych zasobów
3. Moje mocne i słabe strony
4. Motywacja
5. Komunikacja interpersonalna
6. Wyznaczanie celów krótko i długoterminowych
7. Autoprezentacja

W drugim półroczu odbędą się zajęcia dla innych uczniów naszej szkołyW ramach projektu ,,Akcja kwalifikacja" powstał w naszej szkole Szkolny Punkt Informacji i Kariery
Wsparcie doradcze w nowo utworzonych SPIiKach obejmuje np.:


" Indywidualne konsultacje, rozmowy doradcze
" Pomoc w tworzeniu Indywidualnego Planu Działania dla ucznia
" Prowadzenie ogólnodostępnych dyżurów informacyjnych dla uczniów, ich rodziców, kandydatów do szkoły
" Diagnozowanie potrzeb doradczych uczniów
" Diagnozowanie za pomocą narzędzi doradczych potencjału zawodowego uczniów/kandydatów na uczniów
" Udostępnianie nauczycielom informacji i materiałów dotyczących prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Z doradztwa zawodowego w ramach SPINKI można skorzystać we czwartki w godzinach 15.00-17.00


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego